Shopping Cart
Electro Air Certified True Hepa Filter Cylinder Part # W4-0840

Electro Air Certified True Hepa Filter Cylinder Part # W4-0840

Regular price $227.00
  • Electro-Air 12" Height Hepa Cylinder Part # W4-0840

  • Fits Model #'s HEPA 450, HEPA 375 and 32900

  • Certified True Hepa 99.97